úterý 15. října 2013

BUDOVA MUSÍ BÝT Z BETONOVÝCH BLOKŮ - MODUL ??http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iqmNoNA0has

Kombinace technologií, projekce, mapování a bojového umění
Video art gallery

http://artycok.tv/lang/cs-cz/category/videoart

Vznik video artu 1965
Za otce zakladatele bývá ve všech dějinně-uměných publikacích označován Nam June
Paik, umělec korejského původu, který si dne 4.10.1965 pořídil v Liberty Music Shopu na
Manhattanu jako jeden z prvních lidí na světě tzv. portapak, tj. malou přenosnou kameru,
uvedenou ve stejném roce na trh firmou SONY4
. Ještě ten samý den Paik promítnul v galerii
Cafe a GoGo své první video 'Pope Paul VI’s arrival at St.Patricks’s Cathedral', které je
pokládáno za první příklad videoumění vůbec.